Kies een categorie

Privacy- en cookieverklaring Truckjunkie

Bij het bezoeken van deze website of bij verder contact met ons kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Bijvoorbeeld als je een product koopt of een account aanmaakt.

Wij, Junkie Company B.V. zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Hierbij houden we ons uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt.

Eén van de eisen is dat wij jou goed moeten informeren over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij onder meer uit:

-    welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom we deze gegevens nodig hebben;
-    op welke “wettelijke grondslag” wij deze gegevens verwerken;
-    hoelang wij de gegevens verwerken;
-    of jouw gegevens aan andere partijen worden doorgegeven;
-    welke rechten jij allemaal hebt.
Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen op de contactpagina van onze website.

Wanneer en waarom worden er persoonsgegevens verwerkt?
•   Als je een product koopt
Als je een product bij ons koopt zal je op dat moment bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Sommige gegevens moet je altijd invullen zoals NAW, e-mailadres, woonadres en andere contactgegevens. Ben je ingelogd in je account (zie hieronder) dan worden de accountgegevens automatisch ingevuld. Andere gegevens kun je vrijwillig invullen, zoals in het open opmerkingenveld.
De gegevens die je aan ons verstrekt bij het kopen van producten gebruiken we om het product aan jou te kunnen leveren, om je via e-mail op de hoogte te houden van de bestelstatus en om verdere uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven, bijvoorbeeld in het geval je vragen hebt over een product of een beroep wilt doen op de (wettelijke) garantie.
Op het moment van aankoop worden uw gehashte gegevens van onze website naar Google verstuurd. Dat gebeurt met een door Google ontwikkelde functie die uw privacy waarborgt. Hiervoor maken zij gebruik van een veilig algoritme voor eenrichtingshashing (de zogeheten SHA256). Wij hebben Google Ads toestemming gegeven om deze wijze van conversiemeting toe te passen. Op deze wijze krijgen wij meer inzicht in de resultaten van onze marketinginspanningen met inachtneming van uw privacy.
De koopgeschiedenis en het koopgedrag van onze klanten gebruiken we ook voor analysedoeleinden zodat we een aantrekkelijker aanbod kunnen doen. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij.
De verstrekte gegevens bewaren we maximaal drie (3) jaar na aankoop, zodat we je altijd goed van dienst kunnen zijn als je na verloop van tijd vragen hebt over een eerder gekocht product. Soms bewaren we deze gegevens langer, bijvoorbeeld als je een klantaccount hebt en deze niet is verwijderd (zie hieronder). Sommige gegevens, zoals facturen, moeten we op basis van een wettelijke plicht altijd langer bewaren (voor de belastingdienst).
Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerkingen zijn: de uitvoering van de overeenkomst / een wettelijke plicht / ons gerechtvaardigde belang.
•   Als je een account aanmaakt
Als je je als nieuwe klant registreert voor een account zal je op dat moment bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Het gaat hier om gebruikersgegevens zoals gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord en algemene gegevens. Sommige algemene gegevens moet je altijd invullen, zoals NAW-, adres- en contactgegevens.
De door jou ingevulde gegevens worden opgeslagen binnen je eigen account en kun je altijd bijwerken. Je kan jouw account ook aanvullen met andere gegevens, zoals btw-nummer en bedrijfsnaam zodat we dit op de facturen kunnen vermelden. Verder wordt binnen je account diverse informatie getoond en bijgehouden, zoals bestelstatus, facturen en een overzicht van bestellingen uit het verleden.
Deze gegevens bewaren we in ieder geval zolang het account bestaat. In het geval het account meer dan drie (3) jaar niet is gebruikt, zullen we het account en de daaraan gekoppelde gegevens verwijderen. Wel zullen we dan alsnog bepaalde gegevens, zoals facturen, op basis van een wettelijke plicht langer moeten bewaren (voor de belastingdienst).
Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerkingen zijn: de uitvoering van de overeenkomst en/of wettelijke plicht.
•   Onze digitale nieuwsbrief
Op de website kan je je aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Zo bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf eenvoudig kunt afmelden. Wanneer je je afmeldt van de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze mailingslijst. We hanteren geen aparte lijst voor personen die zich hebben afgemeld.
Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.
•   Klantenservice en feedback
Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice via de communicatiemiddelen vermeld op onze contactpagina. Ook kun je ons tips geven over hoe wij onze diensten en website kunnen verbeteren. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens. Dit doen wij alleen in zover we deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback.
Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van de overeenkomst.
•  Gebruik van cookies
Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of openen van een e-mail automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het device (zoals pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker of lezer van de e-mail.
Via onze kanalen gebruiken we cookies:
-    die noodzakelijk zijn om de website te laten werken of door jou gevraagde functionaliteiten te kunnen bieden (noodzakelijke en functionele cookies);
-    om het gebruik van onze website en onze diensten te kunnen analyseren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren (analytische cookies);
-    om het online advertentieaanbod buiten onze website te verbeteren en toe te spitsen op jouw gebruik en/of bezoek van onze website en interactie met onze e-mails en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties (advertentie cookies).
Noodzakelijke cookies. Voor strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies hoeven we geen toestemming te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies die strikt noodzakelijk zijn om gevraagde functionaliteiten en diensten te leveren, zoals cookies die het mogelijk maken om jouw taalvoorkeur op te slaan.
Analytische cookies. Voor analytische cookies vragen wij geen toestemming indien we deze privacy vriendelijk hebben ingesteld en deze cookies uitsluitend gebruiken voor analytische doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het privacy vriendelijk instellen van de dienst Google Analytics. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking. Voor zover deze cookies niet privacy vriendelijk ingesteld kunnen worden zullen we altijd toestemming vragen voor het gebruik ervan.
Advertentie- en overige cookies. Voor alle cookies die niet binnen bovenstaande twee categorieën vallen zullen wij op voorhand toestemming vragen. Dit zullen wij bijvoorbeeld doen voor cookies die gebruikt worden voor advertentie en (re)targeting doeleinden. Op het moment dat deze cookies niet worden gebruikt, dan zal er ook geen cookiebanner worden getoond.
Cookietabel. Onderaan deze verklaring is een cookietabel opgenomen. Hierin staat opgesomd welke cookies en vergelijkbare technieken worden ingezet via onze website en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Hoelang worden de persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van jou hebben nooit langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze in de eerste instantie zijn verzameld. Zo zullen we jouw account en de gegevens die daarin zijn opgenomen verwijderen op het moment dat de dienstverlening wordt beëindigd. Een ander voorbeeld is dat we jouw naam en e-mailadres verwijderen zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Soms zijn we op basis van de wet verplicht (fiscale bewaarplicht) verplicht gegevens langer te bewaren, zoals facturen die wij aan jou hebben toegezonden.

Welke derde partijen verwerken jouw gegevens?
Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, doen ze dat in opdracht van ons. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden. Met deze partijen hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken vastgelegd. Categorieën van onze toeleveranciers zijn:
-    Leverancier van onze webshopsoftware, e-maildiensten en CRM-systeem (CCV Shop);
-    Leverancier van ons boekhoudprogramma (Snelstart).
-    Onze cookieleveranciers (zoals Google voor Google Analytics);
Daarnaast zijn er derden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst die jouw persoonsgegevens onder eigen verantwoordelijkheid verwerken. Aan deze partijen verstrekken we dan uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook met deze partijen hebben wij afspraken vastgelegd om te waarborgen dat zij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Het gaat hier specifiek om onze verzendpartner MyParcel (PostNL).

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je (in de meeste gevallen) het recht om:
-    in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;
-    jouw gegevens te laten wijzigen wanneer deze niet (meer) correct zijn;
-    verouderde gegevens te laten verwijderen;
-    bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens;
-    om eerder gegeven toestemming in te trekken;
-    jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.
Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Een overzicht van alle Europese toezichthouders kan je hier vinden.

Wijziging van deze verklaring
Omdat deze verklaring in de loop van tijd gewijzigd kan worden, raden we je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als een wijziging van ons beleid aanmerkelijke gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan altijd per e-mail op de hoogte.

Menu
Zoeken
Wishlist
Account
menu icon
Cart